Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

                                                 

Advokat za Medjunarodno pravo

International Law Specialist

Nasledstva - Razvodi - Sudski - Arbitrazni postupci

Poslovno pravo - Medjunarodni ugovori

                                                                                         Pravno regulisanje Rada - Boravka - Studija u Kanadi, Australiji, EU, USA 

Nasledjivanje u Kanadi

U ovom tekstu cemo vam predoči osnove nasledno pravnog postupka u Ontariju, kanadskoj provinciji.

Postupci u ostalim provincijama i teritorijama Kanade su vrlo slični.

Ako ste naslednik nekoga ko je preminuo u Kanadi, preporučujemo da obavezno angažujete advokata da vas provede kroz ovu kompleksnu pravnu procedure. Advokat vam može pomoći da utvrdite je li sudska molba(zahtev) neophodna. Takođe vam može pomoći da popunite obrasce, da vam objasni prava i obaveze koje ćete imati, da vas upozna sa odgovornostima lica koje upravlja zaostavštinom, pomoći ce vam da identifikujete vaše pravne rizike i posavetovaće vas o pitanjima poreza na nekretnine i prebacivanja nasledstva u Srbiju ili neku drugu zemlju.

Advokat će vam takođe biti potreban ako neko od naslednika napada testament kod suda.

Kada osoba umre, svom njegovom zaostavštinom upravlja a i raspodeljuje je naslednicima i legatarima, upravitelj “estste trustee”.

Postupak koji se vodi nakon smrti ostavioca u Kanadi se naziva “probate”. To je postupak kojim se traži od suda da:

da ovlašćenja određenoj osobi da dela kao upravitelj zaostavštine; ili

da potvrdi ovlašćenje osobi koja je imenovana za upravitelja zaostavštine u testamentu pokojnika.

Vrhovnom sudu pravde u Ontariju” Superior Court of Justice” se podnosi predlog za pokretanje ostavinskog postupka “probate” procesa a saglasno relevantnim zakonskim propisima/ Estates Act and the estates court rules (called the Rules of Civil Procedure)/.

Ako sud usvoji predlog za pokretanje “probate” postupka, sud će izdati potvrdu o imenovanju upravitelja zaostavštine / Certificate of Appointment of Estate Trustee/, kojom on dobija ovlašćenja za dalja postupanja.

Da li je “probate Certificate” potreban

Nije uviek potrebna ova potvrda, da bi se upravljalo zaostavštinom.

Ta potvrda je potrebna samo ako:

 1. ostavilac nije sačinio testament;
 2. u testament ostavioca nije navedeno ko će biti upravitelj zaostavštinom;
 3. određena finasijska institucija traži dokaz o zakonskom ovlašćenju neke osobe da može da primi novac ili preuzme investicije pokojnika;
 4. postoji spor oko toga ko bi trebao biti upravitelj zaostavštine;
 5. postoji spor ili potencijalni spor oko valjanosti testamenta;
 6. neki naslednici koji su navedeni u testament, nisu u mogućnosti da daju svoj pravni pristanak, odnosno nasledničku izjavu;
 7. je povređen nužni deo nužnih naslednika.

S obzirom da sud može izdati samo jednu Potvrdu, treba proveriti da li je neko već pokrenuo neki postupak u vezi sa zaostavštinom pokojnika.

U tom smislu treba kontaktirati: upravitelja zaostavštine, advokata(ako je imenovan u testament pokojnika), rođake, prijatelje a, može se kontaktirati direktno i sud u okrugu gde je preminuli živeo u vreme smrti.

Ako imate finansijski interes u vezi imovine pokojnika, možete zatražiti od suda da vas obavesti o početku svakog postupka podnošenjem obrasca 74.3 sudu. Pravo na ovaj zahtev ističe nakon tri godine od podnošenja predloga, ali se može podneti još jedan zahtev u bilo koje vreme pre nego što sud izda potvrdu”probate Certificate”.

Šta će vam trebati

Da biste podneli predlog sudu za pokretanje ostavinskog postupka “probate”, potrebno je da podnesete sledeću dokumentaciju :

 • originalni testament,ako postoji;
 • bilo koji dodatak , izmene ili dopune testamenta, ako postoje;
 • umrlicu;
 • informacije o imovini pokojnika, o naslednicima;
 • odgovarajuće sudske obrasce.

Za dokumentaciju koja nedostaje, može se pretraživati​​arhiva Ontarija za sudske spise koji su započeti pre 1977. godine.

Kod podnošenja predloga za pokretanje ostavinskog postupka, treba odrediti i vrednost imovine ostavioca, preračunati porez i platiti propisane takse, osim ako sud ne odredi odlaganje plaćanja.

Da biste izračunali vrednost dugovanja za nekretnine i poreze, treba pripremiti spisak imovine pokojnika i navesti vrednost svake stavke posebno. Nakon toga, taj spisak i predračun vrednosti imovine pokojnika se podnosi Ministarstvu finansija ali tek nakon što od suda dobijete potvrdu o imenovanju upravitelja zaostavštine.

Morate predate sudu sledeće prijave:

Notice of Application (typically Form 74.7 or 74.17)

Affidavit of Service (typically Form 74.6 or 74.16;)

Application (typically Form 74.4 or 74.14; )

Affidavits, as required (the evidence that is required by legislation and the court rules. For example, Form 74.8, 74.9, or 74.10)

Certificate of Appointment of Estate Trustee (typically Form 74.13 or 74.20. The court registrar will sign this Certificate if the application is successful).

Alternativno, zavisno od slučaja do slučaja, možda će biti potrebno podneti i sledeće aplikacije:

 • Bond, if required (Forms 74.32 or 74.33, and the Estates Act s.35) OR motion to dispense with a bond (a Notice of Motion, Affidavit and draft order are filed for this motion).
 • Renunciation, if required (Form 74.11 or 74.18;)
 • Consent to Applicant’s Appointment as Estate Trustee, if required (Form 74.12, 74.12.1 or 74.19;).

Imajte na umu da vam niko u Sudu ne može pružati pravne savete u vezi ostavinskog postupka i pomagati vam kod ovih aplikacija. To mogu samo advokati.

Garancije

Bond, odnosno zaloga koju sudu prilaže upravitelj zaostavštine, štiti naslednike i poverioce za slučaj nepravilnog, odnosno nezakonitog upravljanja zaostavštinom.

Bond, odnosno zaloga koju sudu prilaže upravitelj zaostavštine, podnosi se saglasno “Estate Act, section 35”, u sledećim slučajevima:

 • ostavilac nije sačinio testament;
 • ostavilac je sačinio testament ali nije odredio upravitelja zaostavštine;
 • ostavilac je sačinio testament ali podnosilac predloga za pokretanje ostavinskog postupka ne živi u Ontariju, ili u nekoj drugoj provinciji/teritoriji Kanade , niti pak u nekoj od zemalja Commonwealtha.

Pravila građanskog suda određuju ko može da bude garant-jemac za bond, odnosno zalogu. Jamac je osoba koja je odgovorna za isplatu iznosa obveznice ako upravitelj ne upravlja propisno zaostavštinom.

Sudsko pravilo 74.11 objašnjava ko sve može biti jemac:

 • onaj ko je licenciran za takve poslove;
 • za nekretnine čija je vrednost veća od 100.000 dolara, to mogu biti dve odrasle osobe, koje nisu advokati, niti sudski službenici i koji imaju dovoljno sredstava da pokriju datu garanciju;
 • za imovinu u vrednosti od 100.000 USD ili manje, jemac može biti i jedna punoletna osoba koja je stanovnik Ontarija, nije advokat i nije sudski službenik i ima dovoljno sredstava da plati iznos obveznice-garancije;

Iznos obveznice-garancije je dvostruko veći od vrednosti nekretnine (Zakon o stanu br. 37).

Sudija odlučuje o tome da li će neko lice prihvatiti za garanta i/ili jemca a takođe odlučuje i o visini garancije. Sudija takođe može odlučiti da polaganje garancija nije obavezno ali je taj postupak malo komplikovaniji.

Podnošenje dokumenata sudu

Sudski zahtev -predlog za pokretanje ostavinskog postupka treba podneti sudu u okrugu gde je preminuli živeo u vreme smrti. Ako nije živeo u Ontariju u trenutku smrti, postupak će se voditi kod suda gde se nalazi njegova nepokretna imovina.

Dokumentacija za prijavu i plaćanje poreza mogu se poslati poštom sudu. Sud će prihvatiti plaćanje poreza potvrđenim ‘ bariranim čekom, uplatnicom, bankovnim transferom, a i advokat može izvršiti uplatu.

Posle podnošenja predloga za pokretanje ostavinskog postupka, prijave se obično obrađuju u roku od 15 radnih dana. Međutim, ako se ne podnesu svi potrebni dokumenti, sud će taj rok produžiti.

Ako je prijava kompletna, sudsko osoblje će utvrditi da li se može izdati potvrda o imenovanju upravnika zaostavštinom. To podrazumeva pretresanje sudskih spisa kako bi se saznalo da li je neko drugo lice već podnelo isti zahtev sudu, da li je neko lice uložilo prigovor na vašu prijavu i da li je novi testament pronađen i priložen sudu .

Ako sudsko osoblje ima pitanja u vezi sa prijavom, oni će uputiti prijavu sudiji ili će vas kontaktirati da zatraže da se podnese dodatni materijal ili da se preduzmu daljnji koraci. Sudija može odlučiti da li se potvrda o ostavini može odobriti i doneti odgovarajući sudski nalog.

0