Kanada versus Evropa Useljenje - Rad - Boravak - Statusna pitanja - Razvodi Izdrzavanja - Nasledstva - Domaci i Medjunarodni sporovi

Useljenje - Rad - Boravak/pravni okvir/
Uporedno pravna analiza propisa iz oblasti Medjunarodnog privatnog i poslovnog prava

Hmm... Let's try that again

A temporary problem prevented this page from loading properly. We have been notified and will be repairing it as soon as possible. You may try to refresh this page or try again at a later time. We apologize for the inconvenience.

Advokat / Attorney at law - Zoran M.Kostic


Kanada - Evropa - Amerika

Vize – Postupci – Procedura

Uporedno pravna analiza propisa iz oblasti Medjunarodnog prava/ Krivicnih-Naslednih-Porodicnih-propisa iz oblasti rada i obrazovanja, iz oblasti Obligacionih i Stvarno-pravnih odnosa/ koji direktno ili indirektno uticu na ostvarivanje i zastitu statusa domacih lica koja odlaze u inostranstvo da borave, zive, rade i studiraju, kao i na ostvarivanje i zastitu prava tih lica u zemlji njihovog porekla.


  Informacije – iskljucivo u okviru postojecih zakonskih regulativa.


Delokrug naseg angazovanja:

- Pitanja nasledstva u zemlji i inostranstvu

- Restistucije(povracaj oduzete imovine)

- Razvod braka u zemlji i inostranstvu

- Pravno uredjenje Izdrzavanja supruznika, dece

- Priznanje i izvrsenje stranih sudskih odluka

- Priznanje i izvrsenje domacih sudskih odluka u inostranstvu

- Zastupanje pred medjunarodnim sudovima- Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu

- Analiza strukovnih profila saglasno domacem zakonu o radu, zakonu o obrazovanju, Nomenklaturi zanimanja i sistematizaciji radnih mesta i usaglasavanje istih sa normativima za priznavanje kvalifikacija u stranim zemljama

- Uporedno pravni pregled kolizionih normi u oblasti rada i radnih odnosa, braka i porodice, priznanja i izvrsenja stranih sudskih i arbitraznih odluka, privrednih i ekonomskih odnosa

- Pravni saveti i instrukcije u domenu Medjunarodnog privatnog i Medjunarodnog poslovnog prava 

- Zastupanja pred domacim sudovima i upravnim organima

- Zastupanje pred medjunarodnim izabranim sudovima i arbitrazama


Povezivanje srpskih I kanadskih firmi / otpocinjanje biznisa - Kanadski poslovni servis

Registracija firmi, predstavnistva u Kanadi/ Srbiji

Provera Boniteta domacih/stranih firmi

Kupovina nekretnina u Kanadi/ Srbiji/ Americi

Resavanje sporova domacih i stranih firmi


Informacije o tome sta vas ceka u Kanadi, sta sve treba da uraditi po dolasku u Kanadu,informacije o sistemu obrazovanja, zdravstvene i socijalne zastite u Kanadi, o programima obuke, usavrsavanja za novonastanjene u Kanadi, o nacinu trazenja posla i evaluaciji kvalifikacija i nostrifikaciji diploma, o standardima vezanim za sve strukovne profile u Kanadi, o bankarskom sistemu, o kodeksima poslovanja, o otpocinjanju sopstvenog biznisa u Kanadi, o nacinu trazenja i uslovima za iznajmljivanje ili kupovinu stana ili kuce u Kanadi


- Pomoc kod nastanjenja i integracije, pre odlaska za Kanadu i po dolasku u Kanadu.

- Pomoc kod adaptacije/ Kako i na koji nacin sto pre i sto lakse premostiti kulturoloske razlike


Ukoliko zelite da posetite Kanadu, da studirate, zivite i radite u Kanadi, potrebno je najpre, da na pravi nacin razumeta kako funkcionise drustvani sistem te zemlje  i da se upoznate sa relevantnim zakonskim propisima, kako domaceg prava zemlje porekla , tako i sa propisima zemlje odrednice, kao i sa odgovarajucim bilateralnim sporazumima i Medjunarodnim konvencijama. Tek nakon toga, mozete pokrenuti odgovarajuce postupke i procedure vezane za ostvarivanje i/ili zastitu Vasih prava pred domacim ili stranim sudskim, upranim organima, organizacijama i institucijama


Kontakt

011-322-4456

O64-216-8789

E-mail. [email protected]

              [email protected]


 *  U domenu imigracionih pravnih pitanja ovaj sajt ima za svrhu da pruzi besplatne informacije i observacije vezane za kandski vizni rezim, kako bi potencijalni kandidati mogli da steknu uvid u slozenost i ozbiljnost ove problematike i neophodnost postovanja zakonskih propisa.

Detaljniji pregled uslova i kriterijuma za kvalifikaciju zahteva i o tome ko moze zastupati vas zahtev pred imigracionim vlastima Kanade i davati vam pravne savete iz ove oblasti, mozete pronaci u kanadskom Imigracionom aktu i regulativama, koji su dostupni javnosti preko oficijalnog "website" Ministarstav za Imigraciju, drzavljanstvo i multikulturalizam Kanade.